Solar energy

Олимпийските „зелени“ игри в Токио

Както стана ясно, олимпийските игри в Токио бяха отложени за 2021 година. Токио 2020 трябваше да отпразнува възобновяемата енергия като състави „еко-игри“ и генерира достатъчно зелена енергия да захрани цялото събитие. Нещастните събития след Covid-19 дават на Япония цяла допълнителна година да подобрят оборудването и да генерират 100% енергия от възобновяеми източници за олимпиадата. Очаква се да има 512 kW енергия от фотоволтаици, 462 kW от слънчеви колектори и около 1523 MJ геотермална енергия. По всичко личи, че Япония ще

Нидерландия да достигне 27 GW слънчева енергия до 2030 г.

Нидерландската агенция за оценка на околната среда очаква, че капацитетът на страната за производство на слънчева енергия ще се увеличи с още 5GW до края на тази година. До края на 2023 се предвижда инсталираната PV мощност в страната да достигне приблизително 15 GW. До 2030г. се очаква да монтира още 12 GW мощност достигайки крайната цел от 27 GW. Както пазара така и нашите обекти в Нидерландия нарастват с всяка година. За повече информация: https://www.pv-magazine.com/2019/11/04/netherlands-to-reach-27-gw-of-solar-by-2030/

bg_BGBulgarian